Pomoc zdalna

W celu redukcji kosztów związanych z dojazdem do klienta oraz skrócenia czasu reakcji na zgłoszenie serwisowe, wdrożyliśmy system pomocy zdalnej oparty na oprogramowaniu TeamViewer. Udostępniamy naszym klientom dwa programy pozwalające na przeprowadzenie zdalnego serwisu:

  • TeamViewer HOST (pobierz) – program pozwalający na stały nadzór nad komputerem, który jest objęty opieką serwisową (program dedykowany dla stałych klientów),
  • TeamViever QuickSupport (pobierz) – aplikacja uruchamiana bez instalacji – pozwala na szybkie udostępnienie komputera do wykonania doraźnych działań serwisowych (wymaga każdorazowej zgody na połączenie).

Każda z powyższych wersji programu jest skonfigurowana w taki sposób, żeby automatycznie łączyć się z serwerem pomocy zdalnej w serwisie LEO-NET.

Aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa wszystkie połączenia są rejestrowane w dzienniku zdarzeń i dodatkowo rejestrowany jest zapis wizualny prac wykonywanych na zdalnym komputerze.